Veelgestelde vragen

Waarom moet de CO2 uitstoot en de hoeveelheid aanwezige broeikasgassen in de atmosfeer gereduceerd worden?

Wetenschappers hebben aangetoond dat broeikasgassen in de atmosfeer vanaf een bepaald niveau bijdrage aan de opwarming van de aarde. Dit leidt voornamelijk tot hevige weersveranderingen over de hele wereld. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt op het moment gezien als de belangrijkste oorzaak.

Om veiligheid en leefbaarheid op de aarde te garanderen heeft de VN en het Klimaatakkoord de wereld verenigd om actie te ondernemen de emissies te verlagen. Een belangrijk onderdeel is kwetsbare ecosystemen leefbaar te houden en de samenleving te beschermen.

Waarom is investeren in klimaatverandering belangrijk?

De doelstellingen van het Klimaatakkoord moeten behaald worden en dat vergt veel input van het bedrijfsleven zodat de broeikassen drastisch verlaagd kunnen worden. Duurzame productieketens moeten worden opgebouwd. Daarmee komt een extra positief aspect kijken: het beperken van financiële risico’s. Het zorgt immers voor een tal van mogelijkheden!

Buiten dat het mogelijkheden biedt, zit er een andere kant aan. De uitstoot van CO2 zal via regelgeving teruggedrongen moeten worden en één van de manieren waarop dat wordt gedaan is door het aanbod aan Carbon Credits systematisch terug te dringen. Duurzamer produceren is dan de enige optie. Daarbij zal de markt dus op den duur duurder worden door het steeds minder wordende aanbod.

Wat zijn Carbon Credits?

Een Carbon Credit staat dan voor meetbare, verifieerbare emissiereducties. Hiermee worden bepaalde CO2 hoeveelheden vastgelegd per jaar en daarmee CO2 ‘plekken’ vrijgemaakt voor uitstoot. Op die manier neutraliseren Carbon Credits de uitstoot van een bedrijf. Een Carbon Credit is meetbaar en geverifieerd! Daarbij worden hiermee ecosystemen beschermd en bossen hersteld.

Voordat een project Carbon Credits voortvloeit moet het project eerst voldoen aan strenge eisen. Er zijn hiervoor verschillende instanties. Projecten variëren in prijs en de hoeveelheid Credits die ervoor vrijkomen. Dat laatste is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid ton die het project vastlegt. Voorbeelden van projecten zijn herbebossing, duurzame energie, Direct Air Capture, Biochar en Blue Carbon.

Wat is het verschil tussen Carbon Credits en Carbon Removals

Carbon Credits worden ook wel Carbon Removal Certificates of CRU (Carbon Removal Units) genoemd. Deze CRU’s vloeien voort uit projecten die gecertificeerd CO2-reducerend zijn.

Carbon Credits richtten zich in het verleden vooral op het certificeren van vermijdbare uitstoot.

Tegenwoordig is de algehele opinie dat dat niet voldoende is. Om de klimaatdoelen te halen moet er ook CO2 verwijderd gaan worden uit de atmosfeer. Projecten die hier aan bijdragen zijn bijvoorbeeld Direct Air Capture, Biochar of Carbon Farming. Deze projecten genereren Carbon Removal Certificates of Carbon Removal Units.

Wat zijn de doelen van Nederland omtrent de terugdringing van CO2 uitstoot?

De reductie doelen gesteld binnen Nederland zijn 55% minder uitstoot in 2030, en klimaatneutraal in 2050 in vergelijking met 1990.

Wat zijn de doelen van de EU omtrent de terugdringing van CO2 uitstoot?

De reductie doelen gesteld binnen de EU zijn gesteld op 55% vermindering in 2030, verhoogd vanaf 40%. In 2050 moet klimaatneutraliteit gehaald zijn.

Wat doet 2BeZero om bij te dragen aan deze nieuwe markt?

2BeZero is een platform dat in leven is geroepen om de Carbon Credit markt overzichtelijker en transparanter te maken voor iedereen! Zo zorgt het voor een overzicht van het aanbod in beschikbare Certificates. Daarnaast zijn wij bezig om werelds eerste Voluntary Carbon Auction te lanceren in September 2024. Ook kunnen de specialisten van 2bezero.com u off-market voorzien van hoogwaardige carbon projecten.

Wat zijn de mogelijkheden voor uw bedrijf bij gebruik van ons platform?

Allereerst kunt u een account aanmaken en daar kijken naar het beschikbare aanbod. Het doel van 2BeZero is om de markt overzichtelijk te maken. Daarom gebeurt dit geheel gratis! Op deze manier is 2bezero.com uw toegang tot klanten over de hele wereld.

Wat is de prijs van een Carbon Credit?

Een Carbon Credit is geldig voor één ton CO2 uitstoot. De prijzen variëren door het markt-principe, maar er is een duidelijke lijn tussen de verplichte- en vrijwillige markt. Het verschil zit in het feit dat de vrijwillige markt niet gebruikt kan worden door entiteiten om te voldoen aan het Kyotoprotocol. De prijs van een Certificaat van de verplichte markt ligt op een ander niveau dan die van de vrijwillige markt. De prijs van de vrijwillige markt is ook veel variabeler dan de verplichte markt.